مطلب

دانلود مجموعه آموزشی متلب بصورت پاورپوینت

MATLAB دانلود مجموعه آموزشی متلب بصورت پاورپوینت


دانلود مجموعه آموزشی نرم افزار مطلب بصورت پاور پوینت . این مجموعه شامل 13 فصل مجزا می باشد که به آموزش قسمت های مختلف این نرم افزار می پردازد . مباجث عنوان شده در این مجموعه عبارتند از :

 • ویژگیهای اصلی MATLAB
 • آرایه‌ها
 • توابع و عملیات ماتریسی
 • عملیات منطقی و رابطه‌ای
 • کار با رشته‌های کاراکتری
 • استفاده از حلقه‌ها و دستورات شرطی
 • Functions
 • تجزیه و تحلیل فوریه
 • نمودارهای دو بعدی
 • چندجمله‌ایها
 • برازش منحني و درونيابي
 • نمودارهای سه‌بعدی
 • پردازش تصویر

دانلود کتاب Electronics and Circuit Analysis using MATLAB

Electronics.And.Circuit دانلود کتاب Electronics and Circuit Analysis using MATLAB

کتاب تحليل مدارهاي الکترونيکي توسط نرم افزار متلب نوشته JOHN O. ATTIA مشتمل بر 400 صفحه مي باشد که به همراه مثال هاي متعدد آناليز و شبيه سازي مدارات مختلف را بوسيله نرم افزار متلب آموزش مي دهد. اين کتاب شامل موارد زير است :
– MATLAB FUNDAMENTALS

- PLOTTING COMMANDS

- CONTROL STATEMENTS

- FOUR DC ANALYSIS

- TRANSIENT ANALYSIS

- AC ANALYSIS AND NETWORK FUNCTIONS

- TWO-PORT NETWORKS

- FOURIER ANALYSIS

- DIODES

- SEMICONDUCTOR PHYSICS

- TRANSISTOR CIRCUITS

دانلود کتاب Engineering Simulink Dynamic System in Matlab

Simulink is a software package for modeling, simulating, and analyzing dynamical systems. It supports linear and nonlinear systems, modeled in continuous time, sampled time, or a hybrid of the two. Systems can also be multirate, i.e., have different parts that are sampled or updated at different rates.

simulink in matlab دانلود کتاب Engineering Simulink Dynamic System in Matlab

دانلود کتاب A Guide to MATLAB

A Guide to MATLAB دانلود کتاب A Guide to MATLAB

This book is a short, focused introduction to MATLAB, a comprehensive software system for mathematics and technical computing. It will be useful to bothbeginning and experienced users. It contains concise explanations of essential MATLAB commands, as well as easily understood instructions for using MATLAB’s programming features, graphical capabilities, and desktop interface. It also includes an introduction to SIMULINK, a companion to MATLAB for system simulation .

Written for MATLAB 6, this book can also be used with earlier (and later) versions of MATLAB. This book contains worked-out examples of applications of MATLAB to interesting problems in mathematics, engineering, economics, and physics. In addition, it contains explicit instructions for using MATLAB’s Microsoft Word interface to produce polished, integrated, interactive documents for reports, presentations, or online publishing

دانلود کتاب MATLAB Function Reference

دستورات و توابع نرم افزار متلب بر اساس دسته بندی

The MATLAB Function Reference contains descriptions of all MATLAB commands and functions. If you know the name of a  function, use the “Alphabetical List of Functions” to find the reference page

666 دانلود کتاب MATLAB Function Reference