دانلود نرم افزار DJVU

مشاهده فایل های DJVU با DJVU Plugin

djvu مشاهده فایل های DJVU با DJVU Plugin


فرمت DJVU يکي ديگر از فرمت هاي رايج براي انتشار اسناد و فايل هاي متني مي باشد . فرمت DJVU در مقابل PDF از شهرت کمتري برخوردار است اما در عين حال هنوز هم کتابهايي به اين فرمت تهيه مي شوند .
براي مشاهده اين قبيل فايل ها نياز به نرم افزار DJVU Plugin را داريد . هم اکنون مي توانيد اين نرم افزار را از الکترونيک دانلود دريافت نماييد .