دانلود آموزش اتوکد 2010

دانلود جزوه آموزشی نرم افزار AutoCAD 2010

AutoCAD%20logo دانلود جزوه آموزشی نرم افزار AutoCAD 2010


دانلود جزوه آموزشی نرم افزار اتوکد 2010 نوشته قاسم آریانی . این کتاب مشتمل بر 177 صفحه می باشد که مباحث کلی زیر را شامل می شود :

  • انواع ترسیمات دو بعدی و رسم اشکال هندسی
  • آشنایی با دستورات مختلف نرم افزار
  • آشنایی با آیکون های قسمت Snap and Grid
  • اندازی گیری های مختلف
  • آشنایی با متن و روش های وارد کردن متن
  • روش های تبدیل فرمت خروجی نرم افزار
  • تمرینات عملی متنوع