برنامه نویسی HMI به کمک PM designer

دانلود پروژه کنترل دما و فشار راکتور به کمک PLC (کنترل کننده های صنعتی)

reactor دانلود پروژه کنترل دما و فشار راکتور به کمک PLC (کنترل کننده های صنعتی)


پروزه حاضر مربوط به کنترل دما . فشار یک راکتور می باشد . مایع درون راکتور باید دما و فشار مناسبی داشته باشد . به همین دلیل از کنترل کننده های صنعتی برای متعادل و مطلوب نگه داشتن راکتور استفاده می کنیم . این پروژه دارای قسمت های زیر است :

  • سنسورها
  • برنامه PLC به زبان FBD توسط نرم افزار Zelio
  • برنامه HMI توسط نرم افزار PM.Designer