برنامه زبان c برای روبات مسیر یاب

دانلود آموزش ساخت روبات تعقيب خط با AVR

Line Following دانلود آموزش ساخت روبات تعقيب خط با AVR


روبات تعقيب خط بايد بتواند مسيري مشکي به عرض 18 ميليمتر را در زمينه سفيد و يا مسيري سفيد در زمينه مشکي را دنبال کند و از بريدگي ها و زواياي مسير عبور نمايد . در اين آموزش که توسط آقاي محمد جواد فتوحي تهيه شده است طريقه ساخت يک روبات تعقيب کننده خط از ابتدا تا انتها توسط ميکرو کنترلر AVR و به زبان C توضيح داده شده است .شما در اين آموزش ابتدا با مسائل ابتدايي نظير تبديل مبناها ، گيت هاي منطقي ، ديود ، مقاومت ، خازن ، تقويت کننده و سنسورها آشنا شده و پس از توضيح مختصري در مورد ميکرو کنترلرها ، موتور و درايوها و همچنين آشنايي با محيط نرم افزاري Codevision AVR به قست شماتيک و برنامه اصلي اين روبات به زبان C خواهيد رسيد .