کتب حل المسائل

دانلود کتاب حل المسائل فیزیک هالیدی زبان اصلی (انگلیسی)

Physics%20 %20Halliday دانلود کتاب حل المسائل فیزیک هالیدی زبان اصلی (انگلیسی)


دانلود کتاب حل تمرین فیزیک هالیدی . این کتاب در 655 صفحه نگارش شده است و فصول زیر را در بر گرفته است :

 • MEASUREMENT
 • MOTION ALONG A STRAIGHT LINE
 • VECTORS
 • MOTION IN TWO AND THREE DIMENSIONS
 • FORCE AND MOTION
 • KINETIC ENERGY AND WORK
 • و . . .

دانلود حل المسائل کتاب تحلیل مهندسی مدار (مدارهای الکتریکی) ولیام هیت

hayt دانلود حل المسائل کتاب تحلیل مهندسی مدار (مدارهای الکتریکی) ولیام هیت


دانلود حل المسائل کتاب تحلیل مهندسی مدار (مدارهای الکتریکی) ولیام هیت به زبان اصلی (انگلیسی) . این کتاب مسائل ابتدایی را به صورت خلاصه حل نموده و بیشتر به جواب نهایی بسنده کرده است . اما فصول انتهایی را با دقت بیشتری حل نموده است .
این کتاب حل تمرین ، مربوط به ویرایش ششم کتاب تحلیل مهندسی مدار (مدارهای الکتریکی) ولیام هیت می باشد و فقط جواب مسائل را داراست و صورت سوال را ذکر نکرده است .

دانلود کتاب حل المسائل ماشين هاي الکتريکي چاپمن

chapman دانلود کتاب حل المسائل ماشين هاي الکتريکي چاپمن


دانلود کتاب حل المسائل Electric Machinery Fundamentals نوشته Stephen J. Chapman از مهمترين کتب رشته برق براي دانشجويان گرايش قدرت . سرفصل هاي اين کتاب عبارتند از :

 • INTRODUCTION TO MACHINERY PRINCIPLES
 • TRANSFORMERS
 • INTRODUCTION TO POWER ELECTRONICS
 • AC & DC MACHINERY FUNDAMENTALS
 • SYNCHRONOUS GENERATORS & MOTORS
 • INDUCTION MOTORS
 • DC MOTORS AND GENERATORS
 • SINGLE-PHASE AND SPECIAL-PURPOSE MOTORS
 • REVIEW OF THREE-PHASE CIRCUITS
 • COIL PITCH AND DISTRIBUTED WINDINGS
 • SALIENT POLE THEORY OF SYNCHRONOUS MACHINES
 • ERRATA FOR ELECTRIC MACHINERY FUNDAMENTALS 4/E

دانلود کتاب حل تمرين سيستم هاي کنترل مدرن دورف

control%20dorf دانلود کتاب حل تمرين سيستم هاي کنترل مدرن دورف


دانلود کتاب حل تمرين سيستم هاي کنترل مدرن دورف . اين کتاب به درخواست آقاي ياسر از همراهان الکترونيک دانلود در وب سايت قرار گرفت . کتاب حاضر در 730 صفحه به حل تمرين هاي فصول زير از کتاب اصلي پرداخته است :

 • Introduction to Control Systems
 • Mathematical Models of Systems
 • State Variable Models
 • Feedback Control System Characteristics
 • The Performance of Feedback Systems
 • The Stability of Linear Feedback Systems
 • The Root Locus Method
 • Frequency Response Methods
 • Stability in the Frequency Domain
 • The Design of Feedback Control Systems
 • The Design of State Variable Feedback Systems
 • Robust Control Systems
 • Digital Control Systems

دانلود حل المسائل فارسی سیگنالها و سیستمهای اپنهایم

Signals & Systems by Alan V. Oppenhaim – Alan S. Willsky

کتاب سیگنال ها و سیستم ها یکی از مراجع مهم و اصولی در رشته برق می باشد که اکثر اساتید این کتاب را به عنوان مرجع پیشنهاد می کنند . کتاب حاضر مسایل کتاب اصلی را حل نموده و جواب های کاملاً تشریحی را به صورت روان شرح داده است .

oppenheim دانلود حل المسائل فارسی سیگنالها و سیستمهای اپنهایم