موفقیت در کنکور

طبق یک عادت فرهنگی، ما از ایام تعطیلات استفاده ی مؤثری نمی کنیم و بیشتر زمان های تعطیلی را با پراکنده کاری و استراحت می گذرانیم.علیرغم طولانی بودن تعطیلات عید باز هم کمتر کسی ازاین فرصت برای جمع وجور کردن کارهایش استفاده می کند و معمولا همان رویه ی وقت گذرانی و بیهوده کاری ادامه پیدا می کند. با این وجود، ایام عید برای کنکوری ها معنای دیگری پیدا می کند. این ایام از یک طرف فرصتی است برای تکمیل و جمع بندی مطالب، و از طرف دیگر فرصت آماده سازی وتجدید قوا برای روزهای باقیمانده، خیلی ها این دوران را فرصت طلایی می نامند.

.

.

عوامل تضعیف روحیهازآفتهایبسیارمهمدرکنکورهستند.دانش آموزانعلاوهبرعواملیمانندضعفپایه ایدردروس،ویاکمبودامکاناتوشرایط آموزشی،ازافکاریکهباعثافتروحیهمی شوندنیزآسیبمی پذیرند.آیاعواملکاهنده یروحیهوافتانگیزهرامیشناسید؟فکرمی کنیددراین میان،مهمترینعاملکداماست؟

 

دانلود مستقیم | دانلود کمکی

حجم فایل : ۰٫۱ مگا بایت

نوع فایل ها : ZIP

پسورد فایل : www.elecdl.com

لینک منبع

 الکترونيک دانلود

 

icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


تاريخ: ۲۶ تیر ۱۳۸۹ بدون نظر