بیل گیتس: اگرفنّاوری جنرال موتـــورز با سرعتی همســــان فنّاوری کامپیوتر پیشرفت کرده بود، امروز اتومبیلهایی سوار می‌شدیم که:

  • سرعتشان ۲۲۰۰۰ مایل بر ساعت بود!
  • مصرف بنزین آنها ۴ لیتر درهر ۱۰۰۰ مایل بود!!
  • بهای آنها ۲۵ دلار بود!!!

پاسخ جنرال موتورز . . .

  • بدون هیچ دلیلی ماشین شما در روز دوبار تصادف می‌کرد!
  • هردفعه که خطهای وســط خیابان را ازنو نقاشی می‌کردند شما باید یک ماشین جدید می‌خریدید!
  • گاه وبیگاه ماشین شما درخیابانها از حرکت باز می‌ایستــــاد وشما چاره‌ای جز استارت (Restart) مجدد نداشتید!
  • هربار که جنــــرال موتورز مدل جدیدی را به بازار عرضه می‌کرد خریداران ماشین باید راننــــدگی را از اول یاد می‌گرفتند چون هیچ یک از عملکردها و کنترلهای ماشین مانند مدل قبلی نبود!
  • برای خاموش‌کردن ماشین باید دکمه استارت را می‌زدند!
  • جنرال موتورز خریداران ماشینهایش را مجبور به خرید نقشه‌های راههایی می‌کرد که ممکــــن بود اصلاً به درد راننـــدگان نخورد.
  • کیسه هــــــوا قبل از بازشدن در هنگام تصادف از شما می‌پرسید:

? Are You Sure

?!

 الکترونيک دانلود

 

icon برچسب ها: , , , , , ,


تاريخ: ۹ فروردین ۱۳۸۹ ۲ نظر